02/2280-200, 041/466-145
info@amdmtt.si

				
OBVESTILO - BREZPLAČNO PREDAVANJE CPP
				
AMD MTT MARIBOR, Meljska c. 62, vabi svoje člane na BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA STAREJŠE
VOZNIKE (novi prometni predpisi, vožnja skozi krožišča…), KI BO V SREDO, 23.05.2018 OB 17.00 URI
(cca 90 min.) na OŠ FRANC ROZMAN STANE, Kersnikova ulica 10, Maribor.

Vljudno prosimo za prijave na tel: 02/2280-200 ali 041/466-145

				

Katero članstvo boste izbrali?

Prihranki za vozilo in voznika OSNOVNO OSNOVNO družinsko
Brezplačna pomoč na cesti v Sloveniji 40€ 60€
Motorevija (10 številk letno) 24€ (za invalide)
Prihranki doma in na poti
Brezplačna pomoč na cesti v tujini PLUS PLUS družinsko
69€ 89€
Brezplačno turistično zavarovanje v tujini PREMIUM PREMIUM družinsko
99€ 106€ (le en voznik)
136€ (z več vozniki)
 • zdravniška in bolnišnična oskrba
 • zavarovanje odškodninske odgovornosti
 • stroškov izdelave novih osebnih dokumentov
 • zavarovanje prtljage, zlorabe plačilnih kartic


V družinsko članstvo lahko sedaj član vključi zakonskega ali zunajzakonskega partnerja in otroke do 26. leta starosti. Vsi lahko koristijo isti nabor ugodnosti članstva (ki je v primerjavi z individualnimi kategorijami članstva nekoliko večji), nosilni član pa plačuje le eno članarino.

Vsak družinski član prejme svojo člansko kartico, vsi pa imajo isto številko članstva, s katero se identificirajo pri koriščenju ugodnosti. Za prehod v družinsko članstvo ni treba čakati na potek članstva – prehod je možen kadar koli med letom.


Premium AMZS članstvo zagotavlja vam in vaši družini varnost na potovanju - kjerkoli in kadarkoli.Članstva

Izberite med široko ponudbo storitev in se odločite za članstvo, ki je za vas ali vašo družino najboljše.


PREMIUM PLUS OSNOVNO START BREZ VOZILA
136 €
106 €
99 €

89 €
69 €

60 €
40 €
24 €
20 € 15 €
Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini / / / /
Pomoč na cesti v tujini / / /
Pomoč na cesti v Sloveniji /
Popust in storitve za vozilo in
voznika v enotah AMZS
/
10 številk Motorevije
Popust v Sloveniji in tujini
Včlanite se tukaj PREMIUM PLUS OSNOVNO START BREZ VOZILA


* Ugodnosti se med seboj izključujejo
** Ugodnost velja za zunanja svetlobna telese. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

Pojasnilo ikon:

Družinsko članstvo (več voznikov)
En voznik in drugi družinski član
Voznik


Članska kartica

Ob vsakokratnem plačilu članarine prejmete potrdilo o plačilu. Člansko kartico ob novi včlanitvi prejmete v roku 10 dni in velja za obdobje petih let. Član lahko podaljša pretečeno članstvo v roku 30 dni od poteka članstva. Po poteku 30 dni od poteka članstva je potrebno članstvo skleniti na novo.

Član fizična oseba je upravičen do uporabe članskih storitev (pomoč na cesti, prevoz vozila) za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo je lahko last katerekoli fizične osebe.


Kdo lahko postane AMZS član


Član lahko koristi članske ugodnosti za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljal sam. Vozilo pa je lahko last katere koli fizične osebe. Če je vozilo v lasti pravne osebe, ki daje vozilo v finančni ali operativni leasing oz. najem, in član v prometnem dovoljenju ni vpisan kot uporabnik, mora član imeti pooblastilo leasing hiše o upravljanju z vozilom.

Članstvo ni prenosljivo na drugo osebo. Storitve na cesti so vezane na člana, tehnične storitve pa na vozilo v lasti člana.
Pri pravnih osebah veljajo članske ugodnosti za njihovo vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Pri pravnih osebah je ugodnost vezana na vozilo. Samostojni podjetnik ni pravna temveč fizična oseba, ki opravlja dejavnost, zato se tudi včlani kot fizična oseba.
Samostojni podjetnik posameznik (s.p.) lahko samostojno izbere ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana – fizično osebo. V tem primeru se račun glasi na fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot samostojni podjetnik posameznik, velja članstvo za pravno osebo in prejme račun, ki se glasi na ime samostojnega podjetnika posameznika.

Sprememba članstva med letom med fizično osebo in samostojnim podjetnikom posameznikom ter obratno žal ni mogoča.

Opis članskih kategorij


Vsak voznik si z osnovnim članstvom zagotovi brezskrbno vožnjo po Sloveniji, saj v primeru okvare ali nesreče AMZS zagotavlja neprekinjeno Pomoč na cesti, ob tem pa še mnogo drugih, včasih morda pomembnejših ugodnosti, kot je vleka na cesti in številni popusti. Izjema je le pomoč v tujini, ki pa si jo zagotovite z dokupom knjižice Pomoč na cesti v tujini.
Članstvo Plus priporočamo voznikom, ki na cestah preživijo več časa in potujejo tudi po tujini. Kategorija ima bogatejše ugodnosti v Sloveniji in zagotavlja pomoč tudi v tujini, saj je Pomoč na cesti v tujini sestavni del članstva Plus. Pripadajo vam tudi vse članske ugodnosti.
Najbogatejša oblika članstva v AMZS!

V želji, da ponudimo še bolj celovit produkt za vse, ki pogosto potujete sami ali z družino, smo ugodnostim iz članskega paketa Plus dodali še turistično zavarovanje za tujino. S članstvom Premium imate tako vedno s seboj vse, kar potrebujete na poti v tujini - zase, za vašo družino in vaše vozilo.

V paket Premium je poleg ugodnosti iz sklopa članstva Plus in knjižice Mednarodna pomoč vključeno tudi celoletno turistično zavarovanje po ugodni ceni, ki vključuje:
 • zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco,
 • zavarovanje odgovornosti,
 • zavarovanje prtljage,
 • zavarovanje zlorab plačilnih kartic in
 • zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov.
Lahko pa ob sklenitvi članstva Premium doplačate le 7 € in le za 106€ zavarujete vse družinske člane!

PREDNOSTI:
 • Za razliko od podobnih turističnih zavarovanj nimamo starostne omejitve zavarovancev!
 • Turistično zavarovanje za družinske člane velja tudi, če potujejo ločeno od člana Premium.
 • Prehod v članstvo Premium je ob doplačilu možen tudi med letom iz drugih članskih paketov.
Včlanite tudi svoje najbližje. Zakonski ali zunajzakonski partner ter otrok do dopolnjenega 30. leta starosti, ki ima bivališče na istem naslovu kot nosilni član, plača članstvo po znižani ceni.

Osnovno članstvo - družinsko članstvo: 20,00 EUR
Članstvo Plus - družinsko članstvo: 49,00 EUR.

Družinsko članstvo zagotavlja vse članske ugodnosti osnovnega članstva ali članstva Plus razen prejemanja Motorevije.
Osnovno članstvo s 40-odstotnim popustom lahko kupijo invalidi, ki izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:

 • invalid z najmanj 80 % telesno okvaro ali najmanj 60 % okvaro spodnjih okončin,
 • oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
 • gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana vsaj 70 % telesna okvara.
Članu invalidu pripadajo vse ugodnosti iz osnovnega članstva. Za včlanitev v to kategorijo mora član kot dokazilo posredovati fotokopijo odločbe uradne osebe (npr. ZPIZ-a), iz katere je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Odločbo ZPIZ-a mora član invalid predložiti ob včlanitvi, to je ob podpisu pristopne izjave. Članske ugodnosti, ki so vezane na motorno vozilo, priznamo tudi drugi osebi, ki vozi avto v lasti člana invalida.

Cena osnovnega članstva za člana invalida: 24,00 EUR
Član AMZS Start prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugodnosti, ki niso vezane na storitve za motorno vozilo. Uveljavlja pa lahko popuste iz programa Show your Card! in ostale popuste pri poslovnih partnerjih.

Cena članstva AMZS Start: 15,00 EUR